Posts Tagged 'Hjärnkoll'

Visst gör det ont när hjärnan brister – forskning

Jag existerar än idag som en hel person, trots att jag har berövats mycket på nästan alla plan. Jag lärde mig att stå upp igen. Trots att jag tvingas acceptera verkligheten så som den är idag. Att jag förlät mig själv för de tillkortakommanden som jag fått genom livet – så är det min egen förståelse och förlåtelse som betytt allt för att jag kan leva vidare. Fortfarande med vissa gnistrande höjdpunkter.

Jag vill inte bli dissad eller mindre respekterad för mina kantigare uttryck idag – när jag måste använda de minskade kapaciteter jag har kvar, på ett sätt jag orkar utan att bli utmattad. Tydlighet är ändå en fördel – föreställer jag mig?

Forskning om hur negativt stress påverkar hjärnan och lämnar spår – artikel på SvT

Slänger in en brasklapp eftersom jag idag inte orkar söka avhandlingarna, men för få undersökta personer ger mindre trovärdiga resultat, förstås. Från artikeln: ”Agneta Sandströms avhandling grundas på tre studier. Den första gjordes år 2000 och omfattade 67 patienter.” Sedan vet jag inte mer. Men det finns andra avhandlingar som jag har för mig påvisar samma sak – att hjärnan kan skadas för evigt av långvarig stress.

Men trauman betyder inte slutet i livet – det blir bara ett annat liv.

Riv ner murarna.

Kampanjen Hjärnkolls mål är att förändra synen på psykisk ohälsa. Hela föregående året satsades det på att ambassadörer med egna diagnoser gick ut och föreläste för myndigheter och behandlare. Nu har myndigheten Handisam fått ekonomiska medel för att projektet ska hålla på tre år till. Handisam är en myndighet som samordnar funktionshinderspolitiken.

För arbetet har gett resultat med positiva attitydförändringar, visar undersökningar.

Samtidigt uppger svaren från undersökningar att fördomarna är värst från vänner , familj och psykiatripersonal, som det upplevts utav de som mår dåligt.

Man kan inte bortse från att man kan bli rätt skeptisk som vårdtagare om man inte upplever att man fått adekvat hjälp. Vissa diagnoser innefattar också misstro. Men välmående inom dessa grupper är ju målet. Att någon förstår från där de står.

Kirkegaard1813-1855: 
Om jag vill lyckas att 
föra en människa 
mot ett bestämt mål, 
måsta jag först finna henne
där hon är
och börja just där.
Den som inte kan det, lurar sig själv
när hon tror, att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste
jag visserligen förstå mer, 
än vad hon gör, 
men först och främst förstå
vad hon förstår.
Om jag inte kan det, 
så hjälper det inte, att jag kan och vet mer.
Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan,
beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad av den andre
istället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet
inför den jag vill hjälpa
och därför måste jag förstå, 
att detta med att hjälpa
inte är att vilja härska
utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta
så kan jag heller inte hjälpa någon.

Långintervuer av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) på uppåt 40 minter i telefon gav dessa resultaten:
79 % anser att de kunnat använda sin inre kraft och styrka för att handskas med stigma och diskriminering.
69 % rapporterar att man hemlighållit eller dolt sina psykiska problem för omgivningen.
54 % upplever sig orättvist behandlade av sin familj och 35 % av sin partner.
50 % tycker att de blivit orättvist behandlade när de gäller att få vänner eller behålla dem.
47 % uttrycker att de blivit orättvist behandlade av personalen inom psykiatrin.


Bloggen är skriven av Victoria (Frances) Qvarnström.

Jag - med hjärtat för att uppmärksamma om det tidiga hjälpbehovet vid NPF.

Senaste inläggen

Arkiv


%d bloggare gillar detta: