Posts Tagged 'Frank Barnhill'

Endokrina sjukdomar eller ADHD.

En av mina facebookvänner som är bibliotekarie tipsade om boken ADHD av misstag av Frank Barnhill, om behovet att utreda andra orsaker till ADHD-symptom hos barn. Jag har inte läst de två bokbanden, men jag förstår frågeställningen. Vad är vad?

Beskrivning: Boken består av två delar: Bok1 och bok2. Bok1 innehåller problem beskrivning, att diagnostisera ADHD på fel sätt och på rätt sätt. Här ger författaren oss en utförlig genomgång av de olika tillstånd som liknar ADHD.
Bok2 beskriver psykiatriska sjukdomar inom lindrigt autismspektrum. inlärningssvårigheter, mat, droger, sociala problem och beteendefrågor är andra område som beskrivs i den delen.

Jätteviktigt att analysera andra fysiska somatiska sjukdomsorsaker. Det är precis som med alla tillstånd och sjukdomar, man får utesluta vissa saker först.
Speciellt om man misstänker endokrina sjukdomar, fel på inre organ som gör att kroppens hormonproduktiopn är ur balans. Personer med fel på njurarna kan tvingas äta SSRI-preparat för att upprättahålla hormonbalansen och undvika depressioner och ångest. Som vi vet är hjärnans signalsubstanser hormoner som jag har beskrivit i Kortkort om ADHD och hjärnan.

Att Frank Barnhill skrivit om symptom som liknar ADHD är bra, eftersom folk kanske inte vet. Men läkare bör ju veta detta iom sin utbildning. Det är det jag menar i detta något kritiska inlägget. När allmänheten ska tycka inom specialistvård blir det ofta snett. Senast var det Nathan Shachar som bredde ut sig i DN. Artiklen var pinsam och mest pinsamt blev det för DN när – inte helt oväntat – faktafel framkom.

Jag intar en kritisk hållning till den fördomsfulla inställningen till ADHD. Debatten om ADHD har varit och är infekterad och drabbar endast människor som redan är drabbade.

Man ska akta sig att peka finger åt föräldrarna, vilket bl a Sanna Lundell tycktes göra, med ”Debattinlägget” Raseriutbrott hos barn – den nya diagnosen på modet, med flera blogginlägg, men sedan som jag tolkar det gjorde avbön på. Sanna verkar ha läst på mer nu, bland annat genom att länka hit till min blogg.

Men åsikter som denna att det är föräldrarnas fel ”Poor parenting skills or improperly applied good parenting styles can cause ADHD behavior in children who are not ADHD!” – är vanliga. Ibland kanske korrekta? Men behöver barn hjälp är det för att de har problem och npf-utredning är inte så lätt att få som folk verkar tro. Tvärtom finns bland mina länkar till bloggar flera hemska berättelser om barn som hunnit bli unga vuxna innan deras föräldrars kamp för utredning hörsammats.

Vad som inte är korrekt är dock att anta att dåligt uppförande inte har med ADHD att göra eftersom många barn under en npf-utredning också får systerdiagnoserna Tvångssyndrom och Trotssyndrom. Dessa beteenden är kraftiga och påverkar helhetessymptomen mycket. Bok2 tar ju upp inlärningssvårigheter, mat, droger, sociala problem och beteendefrågor.
Jag har tidigare försökt sprida lite folkbildning: Kunskapen om neuropsykiatriska diagnoser måste förbättras så att någon som har ADHD inte bara klassas inom den vanliga psykiatrin utan rätt hjälp, som jag går igenom på mitt Newsmillinlägg som jag länkar till ovan. Frank Barnhill kanske i skrivande stund inte hade tillgång till den senaste forskningen om Den kända biologin i hjärnan vid ADHD? Brist på signalämnen i hjärnan och behov av snabb behovtillfredställese gör personer med ADHD extra vulnerabla för att hamna i missbruk. Detta gäller även matmissbruk, ätstörningar och självskadebeteende, som Svenny Kopp uppmärksammat i sin elva år långa forskning på flickor i riskzonen. Studien om biologin vid ADHD indikerade att fortsatta studier bör göras på  hyptomalus dopaminpåverkan vid ADHD och innefatta sömnproblem och även övervikt, vilket denna studien undantog.

Samtidigt måste neuropsykiatrin upprätta gemensamma riktlinjer för hur en utredning ska gå till, för allas säkerhet. Detta görs redan. Men eftersom neuro-vetenskapen är förhållandevis ny får fel rättas till efter hand.

En allmänläkare vet förhoppningsvis att depression kan bero på B12-vitaminbrist? Att utmattning kan bero på endokrina sjukdomar som typ1-diabetes, eller problem med sköldkörteln och dessutom visar inte de vanligaste testen alltid på en sådan störning. Själv var jag stamkund hos min husläkare för dessa tester, innan min ADHD-utredning samt medicinering med Strattera som idag ger mig normal dos noradrenalin – ett vakenhets -och stresshormon, som jag led brist på. Idag är jag pigg igen.

Hos vuxna ska man inte glömma att symptomen koncentrationsstörning och impulsivitet och dålig konsekvensanalys är den samma vid ADHD som om man exempelvis drabbats av en dramatisk livskris. Dålig koncentration, impulsstörning på så sätt att konsekvensanalysen är satt ur spel och vardagslivet knappt fungerar. Och många människor har allmänt sett ADHD-liknande symptom utan att ha ADHD eftersom det bara är mänskliga egenskaper. Skillnaden mellan diagnos eller inte är om livet påverkas så kraftigt att det inte funderar. Att ha grav ADHD eller bara vara lite spontan och tankspridd.

Vad som också är vanligt vid ADHD är extra svår PMS, sk PMDD, det forskas ännu på detta. Men där har vi exempel på sk uppförandestörningar, som kan sättas i samband med ADHD och inte dålig uppfostran.

Människan är en kemisk biologisk varelse, jämte uppväxtparametrar. Som alltid har barn tur om de föds av föräldrar som är kompetenta nog att fostra och tillgodose barnens behov. Ibland görs det på lite annorlunda sätt, eller så är vissa faktiskt inte så väl rustade eller redo på att vara föräldrar. Barn kan må psykiskt dåligt av sina hemförhållanden och det är en fråga för socialtjänsten och skolan, samt familjens nätverk. Depressioner hos barn är tyvärr inte ovanligt. Det krävs en by för att uppfostra ett barn.

Men barn till olyckliga föräldrar kan också ha ADHD, eller kanske ADHD och diabetes, eftersom man inte får glömma bort att samsjuklighet är fullt möjlig.

Vad jag inte hoppas med utgivningen av Frank Barnhills två böcker är att det tas som sanning att ADHD alltid är feldisgnosticerad. Det händer garanterat. Men det är är tvärtom mycket vanligare att ADHD inte utreds hos vuxna inom psykiatrin eller hittas i tid på skolbarn – iaf fram tills nu.

ADHD är tvärtom underdiagnosticerat visar Sahlgrenska UniversitetssjukhusetEn genomgång av 20 års registerdata omfattande drygt 56 000 patienter som vårdats inom vuxenpsykiatrin i Lund visar att diagnosen ADHD fortfarande är relativt sällsynt. De fördjupade utredningarna visade att 22 procent av patienterna som behandlades i den öppna vuxenpsykiatrin hade ADHD, men att bara tre procent faktiskt fått diagnosen. Studien visade också att hälften av ADHD-patienterna fått annan psykiatrisk diagnos, vanligast depression men också störningar relaterade till bruk av alkohol och/eller droger.


Bloggen är skriven av Victoria (Frances) Qvarnström.

Jag - med hjärtat för att uppmärksamma om det tidiga hjälpbehovet vid NPF.

Senaste inläggen

Arkiv


%d bloggare gillar detta: