Tvetolkat om skolskjuts.

Jag tycker det är synd att man som förälder till barn med extra behov ska behöva lägga sitt arbete åt sidan för att följa ett funktionsnedsatt barn till och från skolan. Och tröttsamt att utanpå att ta hand om barnet med extra omsorgsbehov – behöva lägga helgen och kvällar med att leta och läsa lagar för något man antar barnet redan har rätt till. Dock blir det inte så mycket tydligare sammanfattningsvis. Vi kräver ett förtydligande av lagen och att alla barns bästa prioriteras. Hur var det nu i FN:s Barnkonvention?

Skolverket om skolskjuts:

”- Skolskjuts är en rättighet för eleven
– Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär
– I vissa fall kan elever få skolskjuts till fristående skolor och andra kommunala skolor än den kommunen skulle ha placerat eleven i.

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna
kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje
enskilt fall. Rätten gäller för elever i grundskolor, grundsärskolor och
gymnasiesärskolor med offentlig huvudman om eleven går i den skola
kommunen placerat dem i. Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt med
beaktande av bland annat trafikförhållandena.”

Barnets rätt till båda föräldrar:

Regeringsrätten2 gör sammanfattningsvis följande bedömning i ett mål som gäller en elev som bor varannan vecka hos fadern och varannan vecka hos modern (där eleven också är folkbokförd).
Föräldrarna som bor i samma kommun har gemensam vårdnad. Systemet med gemensam vårdnad och växelvis boende är förankrat i lagstiftningen som ett sätt att se till att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna kan tillgodoses. Då det tillämpas får det berörda barnet anses ha två likvärdiga hem. Det kan därför inte anses förenligt med skollagen att avslå en ansökan om skolskjuts från den ena adressen med hänvisning till att behovsprövningen sker med utgångspunkt i att barnet är bosatt endast där det är folkbokfört.

Svårtolkat å andra sidan.

PM om rättsläget avseende skolskjuts vid växelvis boende, 2003 Skolverket: Bor vårdnadshavarna i olika kommuner är rättsläget mer oklart. Å ena sidan finns Regeringsrättens dom som säger att systemet med växelvis
boende som ett fast arrangemang för barn till separerade föräldrar med
gemensam vårdnad är förankrat i lagstiftningen. Och att när systemet
tillämpas det berörda barnet får anses ha två likvärdiga hem som behovet
skall prövas utifrån. Å andra sidan finns domar från kammarrätter som
menar att hemkommunens skyldigheter att anordna kostnadsfri skolskjuts
inte sträcker sig längre än till kommungränsen.”

Visst låter det delvis lovande? Man kan med god vilja ta goda beslut. Tänk vilket fantastiskt land Sverige är som stöttar för att alla individer ska kunna delta i samhället och ha ett så normalt liv det går. Och ge barnet rätt till båda föräldrar dessutom.

LSS – Lagen om särskilt stöd

Detta starka stödet för att förenkla och förbättra livet för vissa funktionsnedsatta finns också. Men den lagen har tydligen ingenting att göra med kommungränser, jag har frågat – trots funktionshinder med läkarutlåtande och godkänd skolskjuts pga att ett behov finns.

– Iofs kanske ifrågasättandet om skolskjuts över en kommungräns bara gäller de dolda funktionsnedsättningarna? Vilken kommun med anseendet i behåll skulle neka en fysiskt funktionsnedsatt skolskjuts, trots kommungränser?

Och vem är ansvarig om – som exempel – ett barn får en av kommunen tillsatt stödfamilj i annan kommun? Ska de barnen också plötsligt åka kollektivt själva trots skolskjutsbehov?

Vår dotter förväntas ju göra det. Och hennes pappa ägna dagarna åt att planera skolresorna istället för att jobba. Win-winsituation för samhället?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
Bloggen är skriven av Victoria (Frances) Qvarnström.

Jag - med hjärtat för att uppmärksamma om det tidiga hjälpbehovet vid NPF.

Senaste inläggen

Arkiv

Annonser

%d bloggare gillar detta: